Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với Vivuzoi.com

Cùng với việc truy cập website Vivuzoi (từ đây trở về sau sẽ được gọi tắt là website), bạn cần tuân theo các Điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây.

1. Các thông báo. Chúng tôi sẽ thường kỳ gửi các thông báo cho bạn. Lưu ý có thể có một số hệ thống email dùng công nghệ lọc hoặc ngăn chặn việc bạn nhận thư. Vivuzoi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn có thực sự nhận được thư thông báo hay không trong những trường hợp này.

2. Các quyền riêng tư của Vivuzoi. Website và nội dung trên website, bao gồm các đoạn video clip và các thông tin được Biên Tập Viên của Vivuzoi biên tập, tổng hợp và dịch thuật đều thuộc sở hữu của Vivuzoi. Khi bạn muốn sao chép nội dung từ Vivuzoi.com dịch bạn cần ghi rõ nguồn lấy từ Vivuzoi.

3. Kết nối ra vào từ Vivuzoi. Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website của các công ty hay đối tác khác, nhưng Vivuzoi không là chủ quản của các website đó. Vivuzoi sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này. Vivuzoi cũng không chịu trách nhiện hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

4. Tính riêng tư. Vivuzoiđưa ra phương pháp mạnh nhất để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên website và cung cấp tới bạn với bản thông báo về việc tập hợp và sử dụng dữ liệu trong đó có cả dữ liệu thông tin nhận dạng trên website. Bạn có thể vào phần Chính sách bảo mật để xem thêm thông tin về việc áp dụng chế độ bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi đối với bạn.

5. Từ chối hay đồng ý .Bạn phải hiểu và đống ý rằng: Website và các dịch vụ cung cấp thông qua website dựa trên một số nguyên tắc cơ bản. Vivuzoi từ chối mọi đánh giá có tính luật pháp và bạn cũng vậy. Toàn bộ tài liệu trên website không được phép có liên quan tới bàn luận, nhận xét, chỉ trích pháp luật, không được có nội dung chỉ trích, phỉ báng các thành viên hay bất kỳ người nào khác. Nội dung hoàn toàn không được phép có liên quan tới việc bàn luận những thông tin chỉ trích, chống đối đảng cộng sản và nhà nước xhcn. Những thông tin này sẽ bị xóa bỏ và quyền sử dụng website của thành viên tương ứng cũng sẽ bị treo, tạm ngưng hoặc xóa bỏ; Vivuzoi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ an toàn, chắc chắn và tính phổ biến của bất kỳ loại sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay tài liệu nào bạn có được trên website mà không do chúng tôi cung cấp, trong đó bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba, tài liệu và thông tin của thành viên… Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro mất thông tin, chi phí sửa chữa phần cứng hay phần mềm khi không thực hiện theo đúng những nguyên tắc bảo mật trong việc sử dụng website.

6. Thông báo quyền và tên sản phẩm. Website và bản quyền nội dung website, tất cả đều đã được đăng ký bởi Vivuzoi và toàn bộ chi nhánh sản phẩm hay dịch vụ khác của Vivuzoi được đưa ra trong tài liệu này đều là tên thương mại đã được đăng ký bản quyền.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ website là: https://vivuzoi.com

Email: vivuzoi.com@gmail.com

Số điện thoại: 034 6035 913          Địa chỉ: Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận